Zwalczanie fetoru/filtry


Zakres oferty


Przeprowadzana w ostatnich latach rozbudowa systemów kanalizacyjnych bardzo wpłynęła na poziom ochrony środowiska naturalnego. Przyniosła też ze sobą nowe wezwania. Jednym z nich jest zagniwanie ścieków w tych systemach, czego następstwem jest fetor unoszący się ze studzienek kanalizacyjnych i pompowni ścieków. Znacznie obniża to jakość życia mieszkających w pobliżu osób. Oferujemy Państwu skuteczną pomoc w takich sytuacjach. Nasz fachowy personel na Państwa życzenie dokona niezbędnych pomiarów i dobierze odpowiedni do rzeczywistych warunków filtr. Państwo płacicie tylko za skuteczną pomoc!

Nasza oferta obejmuje:

  • bezpłatną wizję lokalną i pomiary stężenia siarkowodoru,
  • przygotowanie propozycji rozwiązania problemu,
  • montaż filtru,
  • pomiar skuteczności działania filtru.


Sprzęt


Dokonujemy pomiarów składu gazów specjalistycznym urządzeniem. Pomiary są analizowane przez nasz fachowy personel w celu doboru odpowiedniego składu granulatu filtra.

Usługi wykonujemy następującym sprzętem:

  • Gas Alert MaxMateriały do pobrania