Image

Inspekcja sanitarna

Po każdym czyszczeniu kanałów i przyłączy kanalizacyjnych wykonujemy inspekcję specjalistyczną kamerą. W ten sposób oceniamy stan, przebieg, spadki kanałów i ich rozgałęzień. Dokumentujemy widoczne szkody. Wszystkie dane zapisywane są na CD/DVD. Ocena szkód w kanałach oraz propozycje napraw przygotowywane są przez fachowy personel.

Nasza oferta obejmuje:

 • inspekcja przyłączy DN 50-DN200,
 • inspekcja kanałów DN 200-DN800,
 • inspekcja/odbiory nowych kanałów,
 • inspekcja kanałów przed i po renowacji,
 • określenie umiejscowienia oraz stopnia uszkodzeń kanałów i przyłączy,
 • dokumentacja spadków kanałów,
 • zadymianie kanałów w celu określenia nielegalnych i nieudokumentowanych podłączeń.

Zapytania prosimy kierować do naszego działu serwisowego:
Wociech Kosiński – dział ds. serwisu urządzeń
Tel: +48 696 743 900
E-mail: serwis@elkombud.pl

Image

Inspekcja sanitarna

Po każdym czyszczeniu kanałów i przyłączy kanalizacyjnych wykonujemy inspekcję specjalistyczną kamerą. W ten sposób oceniamy stan, przebieg, spadki kanałów i ich rozgałęzień. Dokumentujemy widoczne szkody. Wszystkie dane zapisywane są na CD/DVD. Ocena szkód w kanałach oraz propozycje napraw przygotowywane są przez fachowy personel.

Nasza oferta obejmuje:

 • inspekcja przyłączy DN 50-DN200,
 • inspekcja kanałów DN 200-DN800,
 • inspekcja/odbiory nowych kanałów,
 • inspekcja kanałów przed i po renowacji,
 • określenie umiejscowienia oraz stopnia uszkodzeń kanałów i przyłączy,
 • dokumentacja spadków kanałów,
 • zadymianie kanałów w celu określenia nielegalnych i nieudokumentowanych podłączeń.

Zapytania prosimy kierować do naszego działu serwisowego:
Wociech Kosiński – dział ds. serwisu urządzeń
Tel: +48 696 743 900
E-mail: serwis@elkombud.pl