Inspekcja kanałów


Zakres oferty


Po każdym czyszczeniu kanałów i przyłączy kanalizacyjnych wykonujemy inspekcję specjalistyczną kamerą. W ten sposób oceniamy stan, przebieg, spadki kanałów i ich rozgałęzień. Dokumentujemy widoczne szkody. Wszystkie dane zapisywane są na CD/DVD. Ocena szkód w kanałach oraz propozycje napraw przygotowywane są przez fachowy personel.

Nasza oferta obejmuje:

  • inspekcja przyłączy DN 50-DN200,
  • inspekcja kanałów DN 200-DN800,
  • inspekcja/odbiory nowych kanałów,
  • inspekcja kanałów przed i po renowacji,
  • określenie umiejscowienia oraz stopnia uszkodzeń kanałów i przyłączy,
  • dokumentacja spadków kanałów,
  • zadymianie kanałów w celu określenia nielegalnych i nieudokumentowanych podłączeń.


SprzętUsługi wykonujemy następującym sprzętem:

  • Specjalistyczny sprzęt do zadymiania kanałów firmy G.Drexl
  • Kamera do inspekcji Kanres 15/80Materiały do pobrania