Image

Czyszczenie separatorów tłuszczowych

Czyszczenie separatorów ropopochodnych i tłuszczy jest obowiązkiem wymaganym przez prawo. Bieżące monitorowanie stanu separatorów tłuszczowych oraz ich czyszczenie wpływa również znacząco na samą sprawność urządzenia oraz minimalizuje ryzyko zanieczyszczenia wód powierzchniowych. Dbając o prawidłowe funkcjonowanie urządzeń zmniejszamy również koszty samej eksploatacji w dłuższej perspektywie czasu. Jako firma działająca w branży od ponad 20 lat  posiadamy wszystkie stosowne pozwolenia związane z prowadzeniem tego typu usług. Nasz fachowy personel gwarantuje Państwu szybką pomoc oraz pełne doradztwo w zakresie bieżącej eksploatacji tego typu urządzeń.

Nasza oferta obejmuje:

 • czyszczenie separatorów tłuszczowych wraz z prowadzeniem pełnej wymaganej prawem dokumentacji technicznej,
 • okresowe przeglądy techniczne, konserwacje i naprawy bieżące separatorów,
 • czyszczenie piaskowników i odstojników szlamu.
 • wymiana filtrów

Posiadamy sprzęt umożliwiający czyszczenie separatorów każdej wielkości, położonych w garażach podziemnych lub innych trudno dostępnych miejscach.

Usługi wykonujemy następującym sprzętem:

 • 2 urządzenia WUKO (200 bar, 60l/s) zabudowane na samochodach o obniżonej wysokości typu BUS.
 • 1 samochód ssąco-płuczący (200 bar, 60l/s) ze zbiornikiem osadu 6000 l i wody czystej 2000 l zabudowane na podwoziu IVECO
 • Cysterny od 2 m3 do 25 m3 w zależności od potrzeb

W celu przygotowanie oferty lub w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących samej usługi prosimy o kontakt z naszym biurem:

Marcin Naczyk – dział ds. eksploatacji i serwisu
Tel: +48 666 854 137
E-mail: biuro@elkombud.pl

Image

Czyszczenie separatorów tłuszczowych

Czyszczenie separatorów ropopochodnych i tłuszczy jest obowiązkiem wymaganym przez prawo. Bieżące monitorowanie stanu separatorów tłuszczowych oraz ich czyszczenie wpływa również znacząco na samą sprawność urządzenia oraz minimalizuje ryzyko zanieczyszczenia wód powierzchniowych. Dbając o prawidłowe funkcjonowanie urządzeń zmniejszamy również koszty samej eksploatacji w dłuższej perspektywie czasu. Jako firma działająca w branży od ponad 20 lat  posiadamy wszystkie stosowne pozwolenia związane z prowadzeniem tego typu usług. Nasz fachowy personel gwarantuje Państwu szybką pomoc oraz pełne doradztwo w zakresie bieżącej eksploatacji tego typu urządzeń.

Nasza oferta obejmuje:

 • czyszczenie separatorów tłuszczowych wraz z prowadzeniem pełnej wymaganej prawem dokumentacji technicznej,
 • okresowe przeglądy techniczne, konserwacje i naprawy bieżące separatorów,
 • czyszczenie piaskowników i odstojników szlamu.
 • wymiana filtrów

Posiadamy sprzęt umożliwiający czyszczenie separatorów każdej wielkości, położonych w garażach podziemnych lub innych trudno dostępnych miejscach.

Usługi wykonujemy następującym sprzętem:

 • 2 urządzenia WUKO (200 bar, 60l/s) zabudowane na samochodach o obniżonej wysokości typu BUS.
 • 1 samochód ssąco-płuczący (200 bar, 60l/s) ze zbiornikiem osadu 6000 l i wody czystej 2000 l zabudowane na podwoziu IVECO
 • Cysterny od 2 m3 do 25 m3 w zależności od potrzeb

W celu przygotowanie oferty lub w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących samej usługi prosimy o kontakt z naszym biurem:

Marcin Naczyk – dział ds. eksploatacji i serwisu
Tel: +48 666 854 137
E-mail: marcin@elkombud.pl