Eksploatacja przepompowni sanitarnych. Dlaczego i czy warto wykonywać częste przeglądy?

Przepompownie sanitarne to obiekty pracujące w agresywnym środowisku ścieków, w których nie ma możliwości odprowadzenia medium w tradycyjny – grawitacyjny sposób. Schemat działania pompowni jest więc dosyć prosty. Ścieki wpadają do komory pompowni a następnie tłoczone są przy użyciu pomp (najczęściej zatapialnych) na wyższy poziom. Pomimo prostoty działania układu warto mieć na uwadze, iż efektywne działanie pompowni to nie tylko odpowiednio dobrane pompy oraz armatura ale również system sterowania, który w sposób płynny będzie tym procesem zarządzał. Stopniowe zapełnianie się komory przepompowni zwiększa ciśnienie w zbiorniku (sonda hydrostatyczna) oraz/lub podnosi wyłączniki pływakowe na poziom w którym sterownik otrzymuje sygnał aby uruchomić pompy. System powinien być w istocie niezawodny do momentu kiedy urządzenia sygnałowe działają poprawnie. W przypadku kanalizacji sanitarnej mamy niestety do czynienia z gęstym medium, które w zależności od ilości napływającego ścieku będą szybciej lub wolniej, stopniowo zaklejać urządzenia pomiarowe – powodując błędne odczyty sterownika. W przypadku pracy pomp przy zbyt niskim poziomie medium, ucierpi nasza kieszeń (pompy zostaną spalone) zaś w przypadku zbyt wysokiego, jak można wywnioskować, musimy mieć niestety na uwadze również ryzyko utraty naszego mienia. Regularne czyszczenie komory oraz urządzeń pomiarowych jest zatem bardzo ważnym elementem eksploatacji każdej przepompowni sanitarnej. Kolejną istotną kwestią jest również regularne sprawdzanie stanu pomp, wirników/noży tnących oraz stanu oleju w komorze silnika pompy. Chusteczki nasączane, szmatki, przedmioty codziennego użytku przechodzące przez układ nie tylko prowadzą do stopniowego zużywania się uszczelnień pomp oraz rozszczelnienia ich konstrukcji ale mogę również doprowadzić do ich całkowitego unieruchomienia i w konsekwencji spalenia. Praktyka zarządców obiektów pokazuje niestety, iż ten aspekt jest zmorą naszych czasów wręcz niemożliwym do całkowitego wyeliminowania. Jedynym sposobem na uniknięcie poważniejszych awarii są zatem regularne kontrole przepompowni sanitarnych. W dzisiejszych czasach postęp technologiczny umożliwił nam wprowadzenie nowoczesnych systemów ostrzegania takich jak moduły GSM/GPRS a rozbudowana statystyka pracy pomp poprzez odpowiednią analizę odpowiednio wcześnie wykryć usterkę. Czy warto zatem regularnie wykonywać przeglądy przepompowni sanitarnych? Jeżeli zależy nam na uniknięciu poważniejszych awarii, które wymagają niejednokrotnie dużych nakładów finansowych oraz bardzo często powodują straty materialne – pytanie postawione wcześniej wydaje się retoryczne.