Czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych oraz separatorów tłuszczowych. Jakich informacji potrzebuje ekipa serwisowa przed przystąpieniem do realizacji ?

Separatory substancji ropopochodnych oraz separatory tłuszczowe to urządzenia, które bazując na zjawiskach flotacji oraz sedymentacji pozwalają odseparować ciała stałe oraz substancje oleiste ze ścieku wpadającego do kanalizacji. Celem zastosowania separatorów jest więc minimalizowanie ryzyka skażenia wód powierzchniowych. Podchodząc do tematu czyszczenia samych urządzeń musimy mieć na uwadze, iż profesjonalne firmy zajmujące się tego typu usługami, przed przystąpieniem do realizacji, potrzebują od nas pewnych informacji dotyczących samych urządzeń. Do najważniejszych kwestii, które musimy przekazać doradcom, należy zaliczyć przede wszystkim samą wielkość separatora. Niezależnie od jego rodzaju oraz przeznaczenia, wymiary takie jak pojemność, głębokość czy średnica urządzenia pozwalają technikom dobrać odpowiedni wóz serwisowy, który z zapasem będzie w stanie odpompować dane medium. W tym aspekcie istotną informacją będzie również możliwość dojazdu oraz odległość separatora od miejsca, w którym auto może się bez przeszkód zatrzymać. Zarówno w przypadku separatorów tłuszczowych jak i ropopochodnych istotnymi danymi, które musimy przekazać zleceniobiorcy jest również długość napływu oraz odpływu separatora i informacja o wyposażeniu układu w dodatkowy osadnik a więc elementy, które bardzo często wymagać będą dodatkowego czyszczenia. Czasami zdarza się jednak, że dotarcie do dokumentacji jest utrudnione a wielkość separatora trudna do oszacowania. Co wtedy ? Warto mieć na uwadze, że każda profesjonalna firma zajmująca się czyszczeniem separatorów posiada odpowiednią wiedzę, sprzęt oraz wykwalifikowaną kadrę, która uda się na miejsce oraz dokładnie zbierze niezbędne dane. Dokładny opis obiektu,dojazdu oraz samego urządzenia pozwoli nam tym samym uniknąć sytuacji, w której na miejsce wysłany zostanie nieodpowiedni sprzęt zwiększając koszty samej usługi.