Czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych oraz separatorów tłuszczowych. Jakich informacji potrzebuje ekipa serwisowa przed przystąpieniem do realizacji ?

oraz sedymentacji pozwalają odseparować ciała stałe oraz substancje oleiste ze ścieku wpadającego do kanalizacji. Celem zastosowania separatorów jest więc minimalizowanie ryzyka skażenia wód powierzchniowych. Podchodząc do tematu czyszczenia samych urządzeń musimy…